Održavanje bazena
Betonski bazen
Čišćenje bazena
Hemija za bazene čista voda
Održavanje ph vrednosti hlor

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENU


Održavanje bazenske opreme i vode u bazenu je veoma lako ukoliko se radi redovno i na adekvatan način.


INICIJALNO TRETIRANJE VODE


Inicijalno tretiranje vode se radi prilikom punjenja bazena i na početku sezone.

Bez obzira na koji način ćete vršiti dezinfekciju bazenske vode, kod prvog punjenja bazena obavezan je tzv. šok tretman vode povećanom količinom hlora. Prilikom šok tretmana vrednost slobodnog hlora u vodi je oko 1.5 mg/l.  24 sata nakon šok tretmana treba izbegacati je kupanje u bazenu. Nakon toga je neophodno testirati kvalitet vode i dovesti pH vrednost u optimalan nivo 7,0-7,6.

Radove na održavanju bazena možemo podeliti u dve grupe:

  • redovno održavanje tokom sezone kupanja i
  • sezonsko održavanje.

REDOVNO ODRŽAVANJE TOKOM SEZONE KUPANJA


Od izuzetne je važnosti da se kompletna zapremina vode svakodnevno profiltrira. Preporuka je ugradnja automatike kako bi se olakšalo održavanje.

Da bi se dobila i održala kristalno čista i bakteriološki ispravna voda u bazenu potrebno je redovno kontrolisati kvalitet vode i pravilan fizički i hemijski tretman.


Fizički tretman


Fizički tretman podrazumeva uklanjanje mehaničkih nečistoća- čestica prljavštine. Najkrupnija prljavština (lišće, insekti…) zadržavaju se u korpici skimera i mrežici predfiltera na pumpi, pa ih je potrebno redovno čistiti.

Finije čestice zadržavaju se u filteru. Ispuna filtera je najčešće pesak ili aktivno staklo.

Do filtera dopre samo nečistoća koja pluta po vodi, dok na dnu bazena ostaju nečistoće koje se mogu ukloniti samo pomoću usisivača. Postoje ručni i automatski usisivači. Za usisavanje bazena je najpogodnije jutro jer će se toku noći sve suspendovane čestice nataložiti na dno bazena.

Ispiranje filtera


S vremena na vreme potrebno je isprati pesak/staklo u filteru. Na samom filteru nalazi se manometar koji nam pokazuje pritisak u filteru. Na manometru su bojom označene zone: zelena, žuta, crvena. Kada kazaljka manometra predje u žutu zonu potrebno je isprati pesak u filteru. Prilikom ispiranja filtera odredjena količina vode se izbacuje iz bazena pa je neophodno da filter bude povezan na kanalizacionu mrezu ili da se priključi crevo pomocu kojeg cemo izbaciti prljavu vodu.

Ispiranje se vrši tako što iskljucimo pumpu, rucicu šestopoložajnog ventila okrenemo na ispiranje (backwash), uključimo pumpu i ostavimo da radi 2-3 min. Iskljucimo pumpu ručicu stavimo u položaj RINSE (sleganje peska), uključimo pumpu i ostavimo da radi 30sek-1 min. Isključimo pumpu i ručicu vratimo u položaj za filtriranje (ovo je položaj u kojem ručica šestopoložajnog ventila stalno stoji). Prilikom svakog pomeranja ručice na višepoložajnom ventilu neophodno je da pumpa bude isključena.


Hemijski tretman

Kontrola kvaliteta vode podrazumeva pre svega kontrolisanje koncentracije ph vrednosti i slobodnog hlora, a može se vršiti ručno ili automatski. Preporuka je da se ugradi automatsko doziranje kako bi se olakšalo održavanje.
Kontrola kvaliteta vode – ručno (upotrebom testera):
Napuniti obe epruvete vodom iz bazena sa dubine od min 10 cm, obzirom da se u površinskoj vodi hlor razlaže UV zracima. Ubaciti u epruvetu za ph kapi ili teblete reagensa za ph a u epruvetu za hlor kapi ili tablete reagensa za hor. Promućkati, kada se voda u epruvetama ujednači uporediti je sa skalom određujući kvalitet vode u bazenu.
Optimalan vrednost PH je između 7,0-7,6.
Optimalan nivo hlora je između 1-2 mg/lit
Kontroluvrednosti Ph i hlora vršiti na svakih 7-10 dana.
Oprati dobro epruvete nakon svakog testiranja.

Ph vrednost vode

Nezavisno od toga koje se dezinfekciono sredstvo koristi, prvo što je potrebno kod tretmana vode je dovesti pH vrednost u optimalno područje, koje je u granicama od 7,0 – 7,6.
Upotrebom “PH minus” i “PH plus” sredstava snižava se odnosno povećava ph vrednost vode.

Hlor

Postoje različiti načini za dezinfekciju vode u bazenu ali je i dalje najrasprostranjenija upotreba hlora.

Uvek prvo treba uraditi tretman dovodjenja vode na idealnu ph vrednost 7,0-7,6, pa potom tretman hlorom, jer je tada hlor najefikasniji.

U slučaju korišćenja bazena od strane više kupača nego što je uobičajeno, prilikom visokih temperatura i posle padavina, količine hemijskih preparata je potrebno proporcionalno uvećati.

Optimalna temperatura vode u bazenima za plivanje je oko 25°C. Sa povećanjem temperature vode hlor veoma brzo isparava, povećava se verovatnoća intezivne pojave algi i razvoja štetnih materija u vodi te je potrebno češće kontrolisati kvalitet vode i pojačati doziranje hemijskih sredstava.

Upotreba hlora za šok tretman

Ukoliko se voda ne održava redovno u ispravnom stanju potrebno je uraditi šok tretman hlorom (dodavanje velike količine hlora). Izregulisati prethodno ph vrednost.

Nikada ne koristiti šok hlor tretman u isto vreme kada i algicid. Kupanje je dozvoljeno tek posle 24 sata.

Za šok tretman vode se koristi hlor u granulama u količini naznačenoj na ambalaži, nakon punjenja bazena ili kada je voda zapuštena.

Granule hlora se najpre rastvore u vodi u plastičnoj posudi pa se rastvor razlije po obodu bezena ili u kompenzacioni sud.

Kombi tablete

Kombi tablete su dugog veka, visoko koncentrisane, lake za rukovanje jer u sebi sadrže više komponenti neophodnih za redovno održavanje vode (hlor,algicid,flokulant, ph). Regulisati prethodno ph vrednost.

Kod redovnog održavanja ubaciti po jednu tabetu na 20 m3 vode nakon otapanja prethodne. Tabletu obavezno staviti u plutajući dozator kako ne bi došla u kontakt sa lajnerom što može dovesti do oštećenja.

Upotreba algicida

ALGE su najjednostavniji biljni organizmi koji se razvijaju uz pomoć fotosinteze, a kod povišene temperature vode mogu da nastanu čitave kolonije. Prvi znaci pojave algi su klizavi zidovi bazena.

Prevencija je bolja od lečenja. Odgovarajuć nivo slobodnog hlora će sprečiti rast algi kao i upotreba algicida.

Ukoliko se već namnože, koriste se sredstva za uništavanje već razvijenih algi.

Ukoliko je urađen šok tretman hlorom, algicid se dodaje najmanje 48 sati nakon šok tretmana.

Flokulant – koagulant

Dešava se da je bazenska voda mutna, iako su PH i količina slobodnog hlora u preporučenim granicama, pa je neophodno uraditi bistrenje vode.

Za bistrenje vode se koriste tkzv. FLOKULANTI koji praktično ukrupnjuju čestice prljavštine na veličinu koju peščani filter može da zadrži.

Automatsko doziranje

Na bolje opremljenim bazenima, ili velikim javnim bazenima doziranje hemikalija je potpuno automatizovano, tako što poseban uređaj prati stanje osnovnih parametara vode (pH, slobodan hlor redox itd…) i u svakom trenutku po potrebi dozira tečne hemikalije u vodu bazena.

Napomena:

Ukoliko se bazenski sistem ne čisti redovno, stvaranjem kamenca na kvarcnom pesku postoji opasnost da dođe do slepljivanja čestica, čime se smanjuje njegova poroznost i smanjuje se kapacitet filtracije. U pumpi se povećava pritisak čime filter i crevna instalacija bivaju opterećeni pritiskom većim od dopuštenog.


SEZONSKO ODRŽAVANJE BAZENA

Konzervacija bazena – jesen

Po završetku sezone kupanja potrebno je izvršiti konzervaciju bazena, odnosno pripremu za zimski period.

Najpre je potrebno očistiti bazen (pod i zidove) , dovesti ph vrednost vode u optimum 7,0-7,6 kao i količinu hlora. U vodu dodati sredstvo za konzervaciju vode (tečnost za prezimljavanje) koje sprečava razmnožavanje algi u toku zime i taloženje vodenog kamenca što će znatno olakšati prolećno čišćenje bazena.

Profiltrirati kompletnu količinu vode i isprati filter.

Nivo vode spustite za 5 – 10 cm ispod skimera.

U mlaznice koji su ostale ispod nivoa vode postave se čepovi, kako bi se omogućilo pražnjenje cevovoda (garancija se ne odnosi na štete nastale mržnjenjem).

Bazen prekriti odgovarajućim zimskim pokrivačem. Posle padavina redovno kontrolišite nivo vode. Nikad ne dozvolite da nivo vode dosegne plastične elemente, jer ih led može oštetiti. S vremena na vreme potapajućom pumpom izbaciti vodu koja se nakupi na prekrivaču.

Na mestima izloženim mržnjenju, cevovode treba isprazniti i ventile ostaviti otvorene.

Konzervacija pumpe i filtera

Iz filtracione pumpe se izbaci voda i demontira se sa instalacija. Prilikom rastavljanja paziti da se ne zagube zaptivači.

Iz filtracione posude vodu treba ispustiti odvrtanjem ventila na donjem delu posude.

Demontirati sonde za automatsko doziranje hemije (ukoliko su montirane) i staviti ih u posude koje su za to namenjene, kojima je destilovana voda i čuvati u toploj prostoriji. Sonde ne smeju da ostanu na suvom.

U toku zime voda u bazenu se ne ispušta zbog moguće pojave pritiska podzemnih voda.

Priprema za sezonu – proleće

Priprema za sezonu – proleće podrazumeva:

  • montirati pumpu i filter
  • montirati sonde (ukoliko postoje), izvršiti kalibraciju
  • skinuti čepove sa mlaznica
  • dopuniti vodu u bazenu
  • ispustiti vazduh iz sistema
  • testirati vodu i po potrebi izregulisati ph vrednost a zatim i hlor
  • profiltrirati vodu

Prostorija u kojoj je bazenska oprema (pumpa, filter, uređaji za održavanje vode) mora biti suva. Ukoliko je oprema u vlažnoj prostoriji vremenom, usled vlage, dolazi do kvarova koji nisu pokriveni garancijom.


ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE !

E MAIL

office@izgradnjabazena.com

INSTAGRAM

Više radova možete pogledati na našoj instagram stranici

© 2021 L-design